Verstevigen concurrentiepositie moet zakendoen verbeteren
06 Feb 2013, 17:30
foto
Sylvia Dohnert (executive director van Competitiveness Caribbean Program, vertegenwoordiger IDB) Inder Ruprah (Regional economic advisor, IDB), Sieglien Burleson, Marco Nicola (IDB) en Michael Julien (financiel economist)


Het verhogen van de concurrentiepositie van de overheid en het bedrijfsleven moeten ertoe leiden dat zakendoen in Suriname makkelijker wordt. Suriname staat op de internationale index ‘Doing Business’ op de 122e plaats. Deze positie moet ook verbeterd worden. Hiervoor is een programma in het leven geroepen dat wordt uitgevoerd in verschillende Caribische landen, waaronder Suriname.

Op 7 en 8 februari wordt in de beurshal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken een Competitiveness forum gehouden door een speciale unit die in het leven is geroepen. Coördinator Sieglien Burleson zegt dat de unit is ingesteld door de regering en is gehuisvest op het kabinet van vicepresident Robert Ameerali.
De unit zal alle activiteiten van de overheid én de private sector monitoren om de effectiviteit te bevorderen in het ondernemerschapsklimaat. De unit heeft al voorbereidende werkzaamheden verricht sinds haar oprichting zes maanden terug.

Concurrentiepositie omhoog stuwen
Het forum wordt de eerste grote activiteit gericht op de doelen van de unit. “Het gaat er om dat je als land je concurrentiepositie omhoog duwt er is daarvoor veel capaciteit nodig. Ook geld, menselijke en natuurlijke hulpbronnen worden ingezet”, legt Burleson uit. Volgens haar kan het doel alleen maar bereikt worden wanneer er goede mechanismen zijn, sterke bedrijven en goed opgeleide arbeidskrachten. Op alle niveaus moeten we proberen krachtiger en effectiever te werk te gaan en productief te zijn”, zegt zij.

Volgens de coördinator moet dit de economische groeipotentie van Suriname verhogen en kunnen naast de mijnbouwsector ook andere sectoren tot ontwikkeling worden gebracht. Dit is belangrijk om ook toekomstige generaties mee te nemen in de groei. Het forum krijgt ondersteuning van de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en de Caribische competitiveness sectie.

Grondige aanpak
Vandaag hebben zij samen een persconferentie gehouden waar de activiteiten breedvoerig aan de media is uitgelegd. De unit verwacht dat bijkans 500 personen vanuit de overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke groepen, wetenschappers en andere individuele meedoen. Op de eerste dag is er een presentatie over de economische ontwikkeling en de uitdagingen die Suriname heeft, wat verbeterd moet worden en hoe dat aan te pakken.

De tweede dag wordt er in vier groepen gewerkt met elk een eigen uitgangspunt. Het gaat om public/private samenwerking, onderwijs en innovatie, toegang tot krediet en decentralisatie. Aan het eind is er een plenaire meeting waar verslag wordt gedaan van alle werkgroepen. Uiteindelijk zal een finaal werkplan worden opgesteld.