Gepensioneerden mogen rekenen op toeslag van 10%
06 Feb 2013, 15:30
foto
Voorzitter Armand Deekman aan het woord tijdens een vergadering van de BBGO. (Foto: Raoul Lith)


De gepensioneerden zullen ook in aanmerking komen voor de 10% verhoging die de ambtenaren ontvangen. Vicepresident Robert Ameerali heeft deze toezegging gedaan aan de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO). Voorzitter Armand Deekman bevestigt dit tegenover Starnieuws. De regering heeft drie weken de tijd hiervoor gekregen.

Deekman merkt op dat er geen beslissingen genomen moeten worden, zonder dat BBGO betrokken wordt. De plooien moeten volgens hem gladgestreken worden. Het gaat om 10% verhoging die definitief in het pensioen opgenomen moet worden, terugdraaiing van het staatsbesluit en de uitkering moet een terugwerkende kracht hebben vanaf 2010 en niet 2012. Ook andere punten moeten aangepakt worden, maar volgens Deekman zijn deze erg belangrijk.

Fouten corrigeren
De voorzitter van de BBGO benadrukt dat het staatsbesluit onder de loep genomen moet worden. “Ook moet er verklaard worden wat onder sociaal zekerheidstelsel wordt verstaan. De commissie heeft acht maanden de tijd hiervoor gehad en wij gaan niet akkoord hiermee. De vicepresident heeft beloofd dat fouten gecorrigeerd zullen worden”, deelt Deekman mee.

De BBGO-topman vertelt dat in het eerste systeem er ook mensen zijn geweest die teveel ontvangen hebben. Zaken moeten weer bekeken worden en er is nu een commissie ingesteld, waarin deskundigen van de BBGO ook zitting hebben. Deze commissie moet een verslag uitbrengen aan Ameerali. Na die drie weken moeten zaken van de BBGO’ers een vlotter verloop hebben. De leden zijn vandaag ingelicht. Er was veel verwarring die nu weggemaakt is.

Saturday 23 June
Friday 22 June
Thursday 21 June