Importverbod beëindigt oeverloze discussie tabakswet
06 Feb 2013, 05:30
foto


Als roken zo schadelijk is, de regering vast van plan is de horecasector niet tegemoet te komen met een overbruggingsperiode en gaat voor een 100 procent rookvrij beleid, waarom dan niet meteen een importverbod instellen op sigaretten? Dit waren de vragen van enkele parlementariërs onder wie Winston Jessurun (Nieuw Front/DA91) en Arthur Tjin-A-Tsoi (Nieuw Front/NPS).

Assembleelid Theo Vishnudatt (Mega combinatie/NDP), voorzitter van de commissie van rapporteurs, heeft dinsdag weer eens een stringent ontmoedigend beleid voor roken voorgesteld. Hij ondersteunde minister Michel Blokland van Volksgezondheid die eerder zei dat de regering geen enkele concessie zal doen om roken te bevorderen.

Wet belaging toepassen
Vishnudatt liet op de monitors in het parlement met lange tijd teksten en afbeeldingen zien hoe schadelijk roken is en langzaam maar zeker de roker verteert. Vishnudatt deed volgens enkele collega’s van de oppositie verregaande uitspraken toen hij onder andere zei dat personen die roken in de omgeving van anderen, gerekend moeten worden tot belagers. In de belagingswet staan er strenge straffen en geldboetes. De politie zou al in geval van verdenking van belaging een persoon kunnen oppakken.

Vishnudatt vindt dat rokers hogere ziektekostenpremies moeten betalen en dat die niet in aanmerking moeten komen voor een on- en minvermogend kaart van Sociale Zaken. Toen hij op de monitors de tekst vertoonde roken is een chronische collectieve suïcidale bezigheid stelden Jessurun en Tjin-A-Tsoi de vraag waarom dan niet meteen een einde maken aan de discussie en overgaan tot een importverbod op sigaretten en tabaksproducten.

De realiteit
Volgens Chandrikapersad Santokhi gaat de regering met haar ingediende tabakswet voorbij aan de harde realiteit over het rookgedrag van mensen. Hij merkte op roken niet goed te praten, maar wijst er wel op dat er mensen in de samenleving zijn die een dusdanig rookgedrag vertonen waarvan niet makkelijk en in één keer van afgestapt kan worden.

Santokhi stelde kritische vragen over onder andere de afwijkingen die de regering in de wet heeft gemaakt ten opzichte van de internationale conventie tegen roken. Waar de conventie bijvoorbeeld praat over een overbruggingsperiode als het gaat om de invoering van de wet, is de regering daar geen voorstander van. Ook als het gaat om reclame voor sigaretten heeft de regering verre en resolute maatregelen aangekondigd terwijl de conventie wat dat betreft milder is.

Niet correct
Tjin-A-Tsoi vindt de harde opstelling van Vishnudatt en de minister niet correct. Volgens hem is het niet slecht om de verantwoordelijkheid van de regering voor de volksgezondheid te demonstreren. “Maar als die verantwoordelijkheid zo hoog is, waarom beijvert de regering zich dan niet om de import van sigaretten en tabaksproducten in één keer stop te zetten. Dat is pas dan een effectieve maatregel om het roken te ontmoedigen. Tjin-A-Tsoi wijst er op dat niet vergeten moet worden dat de staat met de import van sigaretten en tabaksproducten jaarlijks een inkomen heeft van meer dan SRD 140 miljoen. Dat zou een groot tekort zijn in haar inkomsten”, zegt hij.

Het assembleelid vindt dat door het niet stoppen van de import van sigaretten de overheid medeplichtig is aan het rookgedrag van mensen, maar nu bij de behandeling schreeuwt om en streng ontmoedigend antirook beleid. “Je verleent de vergunningen, ontvangt de accijnzen, waardoor je de mensen toch in de gelegenheid stelt zich schuldig te maken aan een collectieve suïcide daad”, betoogt de parlementariër. De discussies in het parlement bij de behandeling van de tabakswet, zijn nu beland in de tweede ronde van de regering. Blokland zal ingaan op de opmerkingen en vragen die zijn gesteld door het college.

Saturday 23 June
Friday 22 June