SVJ-bestuur tevreden met gesprek kabinet president
05 Feb 2013, 06:00
foto


Het bestuur van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) is tevreden over het gesprek dat maandag gevoerd is op het kabinet van de president. Regeringsadviseur tevens ex-president Jules Wijdenbosch en Melvin Linscheer, directeur Nationale Veiligheid, hebben stelling genomen tegen uitspraken gedaan door Jan Smeulders in de laatste editie van ‘Info Act’, een programma van het kabinet van de president.

SVJ-voorzitter Wilfred Leeuwin en ondervoorzitter Edward Troon hebben deelgenomen aan het onderhoud. Ook perschef Clifton Limburg was aanwezig bij dit gesprek, waarvoor het bestuur van de SVJ schriftelijk was uitgenodigd. Leeuwin zegt aan Starnieuws dat Wijdenbosch aangaf het belangrijk te vinden dat er tussen de SVJ en het kabinet van de president, als verantwoordelijke voor het programma, misverstanden uit de weg worden geruimd. Wijdenbosch benadrukte dat het om een nationale zaak gaat, die door overleg opgelost moet kunnen worden.

Waakzaam blijven
Leeuwin merkt op dat diverse onjuistheden die in het programma zijn gepresenteerd, zijn besproken. De SVJ wilde duidelijkheid hebben of het kabinet achter de inhoud van het programma staat, aangezien het hier om een regeringsprogramma gaat. Aan het bestuur van de journalistenorganisatie is voorgehouden dat het niet het beleid is van het kabinet of president Desi Bouterse om de persvrijheid in te perken en journalisten beperkingen op te leggen. Dit is ook tot uiting gekomen in een verklaring die namens het kabinet van de president is uitgegeven.

“De SVJ hoopt dat de stellingname van het kabinet van de president zich niet alleen beperkt tot een verklaring maar dat dit ook in de praktijk duidelijk te merken zal zijn”, stelt Leeuwin. Hij zegt dat de organisatie waakzaam zal blijven en nauwlettend de uitzendingen van overheidsprogramma’s in de gaten zal houden. Het bestuur heeft tijdens het onderhoud erop gewezen dat volgens artikel 54 van de grondwet overheidsprogramma’s er niet zijn om onrust te zaaien en het recht van burgers aan te tasten, maar om de gemeenschap voor te lichten over het beleid van de regering.