IDOS: NDP wint als partijen alleen naar de stembus gaan
23 Jan 2013, 03:00
foto
Om de verkiezingsuitslag per partij te verkrijgen is gebruik gemaakt van H. Ramadhin: 'De Dynamiek in de politiek deel 2' (IDOS)


IDOS-directeur John Krishnadath poneert op basis van peilingen de stelling dat als alle partijen alleen de verkiezingen van 2015 ingaan, de Nationale Democratische Partij (NDP) als grote overwinnaar uit de bus zal komen. Deze conclusie trekt hij op basis van de resultaten van afgelopen zes jaren.

Krishnadath zegt aan Starnieuws dat de cijfers gepubliceerd zijn in diverse artikelen. Wanneer de partijen alleen naar de stembus gaan, krijgt de NDP de meerderheid van de districts- en ressortraadszetels. Dit is voldoende om de president en vicepresident in de Verenigde Volksvergadering te kunnen kiezen. In de ressorten gaan alle zetels naar de winnaar. Op basis van de cijfers blijkt duidelijk dat de NDP een stabiel verloop heeft, ook na de verkiezingen.

"President Desi Bouterse is populair en de onbetwiste leider. Dit is duidelijk gebleken uit verschillende peilingen", zegt Krishnadath. Hij wordt vereenzelvigd met de NDP. "Bouterse is de NDP en de NDP is Bouterse", concludeert de onderzoeker aan de hand van de resultaten van de peilingen die zijn gehouden. Krishnadath merkt op dat op basis van de verkiezingsuitslagen en de peilingen mensen die kennis van zaken hebben ook tot deze conclusie zullen komen. In de afgelopen verkiezingen is opnieuw gebleken hoe belangrijk samenwerking is voor partijen om de ressort- en districtsraadszetels binnen te halen.