Volksgezondheid belangrijkste uitgangspunt in anti-tabakswet
22 Jan 2013, 13:00
foto
Protestdemonstratie bij assembleegebouw door de horecasector tegen de anti-tabakwet. Volksgezondheid heeft hier een informatiestand.


De volksgezondheid en de bescherming daarvan is het eerste uitgangspunt dat geldt als onderbouwing voor het invoeren van een anti-tabakswet. Vanuit de horeca sector wordt echter nog veel meer belangen aangedragen die geschaad worden bij een rigoureuze invoering van de wet. De groep van horeca belanghebbenden heeft vanmorgen, ondersteund door medewerkers in de branche, de petitie, die al was opgestuurd, aan het parlement aangeboden. De aanbieding vond achter gesloten deuren plaats.

George Aalstein benadrukt namens de horeca dat de wet te rigoureus is en zelfs ingrijpt in de persoonlijke keuzes van het individu. Ook worden er in de wet maatregelen opgenoemd die volgens de groep verregaand zijn. Zo zal een persoon die in huis rookt in het bijzin van bijvoorbeeld een huishoudster in overtreding zijn. Dit wordt door de wet gezien als een strafbaar feit waarbij een gevangenisstraf op staat. Ook het roken op openbare evenementen wordt in de wet verboden alsook het roken in een casino, café of dansgelegenheid. De horeca sector vindt dat de keus om naar deze plaatsen te gaan bij het individu zelf moet liggen en niet bij de overheid.

Geleidelijke invoering
Vanmorgen waren er nabij de ingang van het parlementsgebouw levendige tot felle discussies gevoerd over de anti-tabak wet. Ook enkele parlementariërs die een kijkje kwamen nemen deden hieraan mee of gaven hun meningen in interviews. Niemand, ook de indieners van de petitie, is volledig tegen de invoering van de wet. Volgens hen moet er wel gesproken worden over het tijdstip waarop deze wet wordt ingevoerd en er moet over een aantal bepalingen gepraat worden. Het meest belangrijke voor de sector is dat er een overbruggingsperiode van een jaar of twee komt. In die periode kunnen zij aanpassingen plegen in hun bedrijven, personeel maar ook de gemeenschap op voorbereiden.

Parlementariër Carl Breeveld (DOE) benadrukt het uitgangspunt dat de volksgezondheid beschermd moet worden. De wet is een goede basis daarvoor. Hij wijst op de vele ziekten en kwalen in de samenleving als gevolg van roken en passief meeroken. “Wie dat wil doen mag het, maar het mag vooral niet tot last zijn van anderen en daarnaast moet het roken ontmoedigd worden”, stelt hij. De parlementariër zegt toch dat het belangrijk is dat met de horecasector en de andere indieners van de petitie wordt gesproken. Ook is hij te vinden voor een overbruggingsperiode. Die mening deelt Asiskumar Gajadien (Nieuw Front/VHP). Hij is voorstander van een geleidelijke invoering van delen van de wet. Beiden parlementariërs zeggen dat partijen goed moeten nadenken over de bescherming van bijvoorbeeld medewerkers in de casino’s en andere openbare aangelegenheden die haast verplicht zijn, of ze het willen of niet, zich in een rookruimte te bevinden. De anti tabakwet staat op de agenda van het parlement om in behandeling te worden genomen.