ILO: Werkloosheid blijft wereldwijd stijgen
22 Jan 2013, 20:00
foto


Vorig jaar zijn er wereldwijd 4 miljoen nieuwe werklozen bijgekomen. Het totaal aantal werklozen komt daardoor op 197 miljoen. De arbeidsarm van de Verenigde Naties, de Internationale Arbeidsorganisatie, waarschuwt dat de werkloosheid verder zal stijgen.

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zegt in een rapport dat de jeugd de zwaarst getroffen groep is: bijna 13% jonger dan 24 jaar is werkloos. Naar schatting zal de werkloosheid mondiaal dit jaar toenemen met 5,1 miljoen en komen er in 2014 nog een 3 miljoen bij. Deze trend is het gevolg van een terugval in de economische groei, stelt het rapport. Vooral in de ontwikkelde landen is dit fenomeen sterk.

Het rapport - Global Employment Trends 2013 – toont dat 6% van de beroepsbevolking in de wereld in 2012 geen baan had. De langdurige werkloosheid is ook aan het groeien, wat erop wijst dat een derde van de Europese werklozen langer dan een jaar geen baan had.

Enorme verspilling
Velen geven het op, schrijft het rapport, dat schat dat 39 miljoen mensen zich uit de arbeidsmarkt hebben teruggetrokken. "Onzekere economische vooruitzichten en de ontoereikendheid van beleid om dit tegen te gaan, heeft de totale vraag verzwakt en investeringen en verhuur tegengehouden," zegt ILO-directeur-generaal Guy Ryder.

In het verslag wordt ook gepleit voor meer financiële middelen te stoppen in de beroepsopleiding van jongeren en hen toe te rusten voor de beschikbare banen.
"Dit is een enorme verspilling van het leven van jonge mensen en hun talenten, en buitengewoon schadelijk voor de mensen zelf en hun samenlevingen," stelt Ryder.

De ILO wijst erop dat in de landen die leercontracten hebben behouden - zoals Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland - de jeugdwerkloosheid het laagst is.

Sunday 22 April
Saturday 21 April
Friday 20 April