Drie RGD-poliklinieken verruimen openingstijden
22 Jan 2013, 08:00
foto


Voor een pilotproject van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) zullen drie poliklinieken in Paramaribo en Wanica hun openingstijden verruimen. Zij zullen vanaf begin april tot rond middernacht open zijn. Nu sluiten ze de deuren om drie uur in de middag. Voor de proeffase zijn de RGD-poliklinieken te Geyersvlijt, Lelydorp en Derde Rijweg geselecteerd.

Het ligt in de bedoeling dat deze poliklinieken na 15.00 uur de patiënten opvangen en alleen de spoedgevallen doorverwijzen naar de Spoedeisende Hulp. Hierdoor kan de drukte bij deze dienst verminderd worden. Ook zal er nagegaan worden welke van deze poliklinieken een ambulance nodig zullen hebben, vertelt RGD-directeur Maalti Sardjoe aan Starnieuws.

Randvoorwaarden
Het gaat er niet om dat de poliklinieken 24 uren geopend zullen zijn, zegt Sardjoe. “Het gaat om de locatie, de ruimte, de bereikbaarheid en de concentratie van mensen. Daarnaast hebben wij bewust gekozen voor Noord, West en Zuid. Paramaribo en Wanica zijn dichtbevolkt”, merkt Sardjoe op. Per polikliniek is er een commissie die zich bezighouden met het bekijken van de randvoorwaarden, zoals de beschikbaarheid van personeelsleden.

Het medisch en verpleegkundig personeel moet getraind worden en er zal een bewustwordingscampagne gevoerd moeten worden om de gemeenschap bekend te maken met de nieuwe mogelijkheden. In een later stadium zal er bekeken worden of nog meer poliklinieken in dit project opgenomen zullen worden. Ook moeten diverse bijkomende mogelijkheden bekeken worden, zoals de mogelijkheden dat apotheken ook langer openblijven.

Suriname beschikt over 45 RGD-poliklinieken. In de districten bestaat al een RGD-wachtdienstregeling. Deze werkt tot nu toe goed, benadrukt Sardjoe. Wat dit project de Staat extra zal kosten, kan de RGD-directeur in dit stadium nog niet aangeven.

Wanita Ramnath