DOE vindt conferentie Vision 2030 'succesvol'
21 Jan 2013, 03:00
foto


Carl Breeveld, voorzitter van de DOE-fractie, vindt dat een lange termijn visie voor Suriname van groot belang. Hiervoor heeft hij vaker gepleit in en buiten De Nationale Assemblee. 'Succesvol', zo beoordeelt DOE de conferentie 'Dialoog en consensus over een duurzame toekomst aanzet tot Suriname’s 2030' georganiseerd door initiatiefnemer VHP. Dit mede om de brede maatschappelijke benadering.

Naast de vele aanwezigen kreeg de VHP concrete ondersteuning van het Kabinet van de President, de Centrale Bank van Suriname, de UNDP, de Democracy Unit en de Kamer van Koophandel en Fabrieken. DOE is van mening dat het gepresenteerde zeer relevant is voor de gemeenschap. Vandaar dat bevindingen over deze conferentie kenbaar gemaakt moeten worden.

Doe heeft aan de president in De Nationale Assemblee gevraagd alles in het werk te willen stellen om politieke partijen, het bedrijfsleven, de vakbeweging, religieuze organisaties, de Universiteit en andere maatschappelijke groepen samen te brengen voor brainstorming hierover. De president reageerde daarop door te stellen dat hij er werk van zou maken.

Instemming DOE
De conferentie was verdeeld over vier sessies te weten, 'Internationale ervaringen', 'Suriname lessons learned', 'Economie en bestuur in de toekomst' en 'Sociale ontwikkelingen in de toekomst'. Het deed DOE goed om te vernemen dat dwars door lezingen van de inleiders en statements van participanten heen, onderwerpen waarvoor de partij zich al jaren sterk maakt als eminent voor de ontwikkeling van Suriname, aan de orde kwamen, zoals:
- Corruptiebestrijding: Patronage en corruptie houden ontwikkeling van ons land tegen. Corruptie houdt armoede in stand, daar de ene zich door corruptie verrijkt, waar de andere – bij een eerlijke verdeling - recht op heeft.
- Sociale relaties: Stabiele gezinnen zorgen ervoor dat kinderen zich optimaal kunnen ontplooien.
- Mindshift: Het parlement moet geen slagveld zijn tussen coalitie en oppositie Oppositionele partijen moeten niet vanzelfsprekend tegen alles zijn waarmee de coalitie komt . Hetzelfde geldt voor de coalitie. Er moet een mindshift komen om pro-Suriname en zijn ontwikkeling te denken.
- Goed bestuur, transparantie en integer leiderschap zijn basis ingrediënten voor de ontwikkeling van een land.
- Werken aan een evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen binnen politieke partijen en in het bestuur van ons land.
- Sociale rechtvaardigheid: De onterechte scheefgroei – in bijvoorbeeld hetgeen men verdient - binnen de samenleving moet worden aangepakt. De onderlagen van de bevolking moeten meer profiteren van de opbrengsten van ons land.
- De mens centraal: Er moet daarom gewerkt worden aan gezondheid, onderwijs, veiligheid, sociaal welzijn en geluk voor allen.
- Versterking van het Planbureau als instituut voor het maken van plannen op lange termijn is van essentieel belang. De plannen van dit bureau die op degelijk onderzoek zijn gebaseerd, behoren verwerkt te worden in het beleid van de overheid en andere instituten en organisaties van onze samenleving.
DOE hoopt dat het niet blijft bij deze eendaagse conferentie, maar dat er verdere stappen genomen worden tot realisatie van Vision 2030 in het belang van het land.