Bushuisjes in Para vernield
07 Jan 2013, 14:00
foto


Districtscommissaris Jerry Miranda van Para is niet te spreken over vernielingen die aangebracht worden aan bushuisjes. Het districtscommissariaat heeft haast op elke strategische hoek een bushuisje laten bouwen voor de gemeenschap. Zo zijn mensen die op de bus wachten beschermd tegen zon en regen.

Het commissariaat biedt het bedrijfsleven de mogelijkheid voor reclame door de bushuisjes aan te verhuren. Huurders van de bushuisjes trekken zich terug, omdat schoolkinderen en anderen schade aanbrengen aan de beschilderingen. Volgens Miranda verliest het district hiermee een behoorlijk inkomen.

Ombuigen mentaliteit
De financiële afdeling van het commissariaat deelt mee dat meer dan SRD 5000 nodig is voor de bouw van een bushuisje. Dit bedrag moet volgens Miranda terug worden verdiend voor de verdere verfraaiing van het district. “Districtsbewoners moeten zich ervan doordrongen zijn dat zij met dit vandalistische gedrag, het district en daarmee zichzelf te kort doen”, zegt de dc.

Miranda heeft in een bijeenkomst met schoolleiders gevraagd om leerlingen te confronteren met de vernielingen en hen te wijzen op de gevolgen. Het commissariaat geeft aan een project te zullen ontwikkelen met de jeugdparlementariërs van Para om deze mentaliteit van de jeugd om te buigen. “Er zal hard opgetreden worden tegen mensen die vernielingen aanrichten aan bezittingen van de overheid. Met de politie zijn er afspraken om degene die zich hieraan schuldig maken op te sporen”, zegt Miranda.

Saturday 23 June
Friday 22 June
Thursday 21 June