18 maanden nodig voor haalbaarheidsstudie Rosebel mijn
07 Jan 2013, 00:00
foto


De wijziging van delfstoffenovereenkomst is de eerste stap om te komen tot een aanzienlijke uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten in het Gross Rosebel Gebied in Brokopondo. Nadat groen licht is verkregen van De Nationale Assemblee zal er een joint-venture overeenkomst (Unincorporated Joint Venture) getekend worden tussen Rosebel Gold Mines en de NV RoS, die door de staat zal worden opgericht. Er moet een haalbaarheidsonderzoek worden verricht, waarvoor achttien maanden is uitgetrokken.

Suriname neemt voor 30% deel in de goudmijn. Iamgold en Rosebel Gold Mines hebben te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in uitbreiding van de mijn- én de verwerkingsoperaties. De regering wil deze voornemens ondersteunen. Ze is van mening dat een versnelde ontwikkeling van de niet hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen moet komen. Dit in overeenstemming met aanvaardbare internationale normen waarbij maximale economische voordelen worden gegeneerd.

Haalbaarheidsonderzoek
Wanneer de overeenkomst is gesloten zal de joint-venture overeenkomst verder worden uitgewerkt in twee maanden tijd. De uitvoering van de haalbaarheidsonderzoeken zal gedaan worden door Rosebel Gold Mines. Dit moet gebeuren binnen achttien maanden na ondertekening van de overeenkomst. Op basis hiervan zal de RoS-partij besluiten om al dan niet deel te nemen in een aanzienlijke capaciteitsuitbreiding van de Rosebel-operaties. Hierna zal een bijkomend onderzoek naar milieu- en sociale effecten worden verricht.

In de concept-overeenkomst staat dat een subcommissie zal worden ingesteld voor het haalbaarheidsonderzoek. Deze commissie wordt geïnformeerd door Rosebel Gold Mines over het werkprogramma en het budget voor het haalbaarheidsonderzoek.
Naast het haalbaarheidsonderzoek zal door de joint-venture binnen zes maanden na de ondertekening van de overeenkomst een handleiding voor de boekhouding worden opgesteld. Het management van deze joint-venture zal een vergoeding in rekening brengen van 3,5% van het aandeel van de RoS-partij in de contante operationele kosten. Het management fee wordt betaald door de republiek Suriname. De staat draagt ook zorg voor onder andere de vernieuwing van de rechten tot exploratie, omzetting van exploratie in exploitatierechten, levering van elektriciteit, verlenging van de Gross Rosebel Overeenkomst.

De concept-overeenkomst met Iamgold/Rosebel Gold Mines kunt u hier downloaden
pdf-icon.gif Rosebel.pdf