Suriname is 'stille vennoot' in gouddeal Surgold
06 Jan 2013, 15:30
foto


De regering heeft in de gouddeal met Surgold (joint venture tussen Suralco en Newmont) gekozen voor de structuur van een commanditaire vennootschap. Surgold is de beherende vennoot en RoS NV, die door de republiek Suriname wordt opgericht, is de stille vennoot.

In de ontwerpwet staat dat door de commanditaire vennootschap "zal RoS NV mee kunnen liften indien er winsten uit de exploitatie worden gemaakt, zonder dat zij door derden aansprakelijk kan worden gehouden voor de schulden van de onderneming". De Staatsraad wijst in het uitgebrachte advies erop dat de stille vennoten inkomen met kapitaal en zijn aansprakelijk tot het bedrag van hun inbreng.

Zeggenschap
"De uitvoering en besluitvorming ligt in handen van de beherende vennoten. Gelet op de aard en doel van deze ondernemingsvorm wordt aanbevolen om te kiezen voor een naamloze vennootschap (NV) of Vennootschap onder firma zodat de Republiek Suriname ook zeggenschap mag hebben in de besluitvorming en uitvoering", stelt de Staatsraad, die een positief advies heeft uitgebracht aan president Desi Bouterse.

RoS NV moet een initiële inbreng aan de vennootschap voldoen om vennootschapsrechten te krijgen. Verder zal op basis van goedgekeurde programma's en budgetten naar evenredigheid moeten bijdragen aan de kasbehoeften van de vennootschap. Suriname participeert voor 25% in de op te zetten goudmijn in het Meriangebied in het oosten. Voor dit jaar is US$ 186.3 miljoen (SRD 624.105.000) nodig voor de samenwerking met Surgold.