Borstbeeld, eerste stap naar eerherstel Louis Doedel
05 Jan 2013, 19:00
foto
Louis Doedel in zijn jonge jaren.


Op 10 januari wordt een borstbeeld van Louis Doedel onthuld. Dit is de eerste stap om de eer van Surinames eerste vakbondsleider te herstellen. Doedel werd door het toenmalige koloniaal regiem vanaf 1937 in Wolfenbuttel opgesloten (nu het Psychiatrisch Centrum Suriname). Hij verbleef er 43 jaren tot zijn dood op 10 januari 1980. De bronzen kop zal staan op het terrein van Stichting Scholings Instituut voor de Vakbeweging (SIVIS).

"Het is tijd om deze grote Surinamer de eer te betonen die hem toekomt", zegt Emile Wijntuin, voorzitter het Comité 'Eerherstel Louis Doedel'. Wijntuin beschikt over dossiers verkregen bij het Rijksarchief. Daaruit las hij enkele brieven waaruit bleek hoe Doedel politiek tegengewerkt werd. "Het is een schande wat de Nederlanders Louis hebben aangedaan. Schandelijk is het ook dat onze historici deze schandvlek ongemerkt voorbij hebben laten gaan en het aan deze generatie hebben doorgegeven".

Herschrijven geschiedenis
Henk Herrenberg en Jan Haakmat, leden van het comité, voegden eraan dat de organisatie gedaan wil krijgen dat er een revisie komt in het geschiedenisonderwijs over Louis Doedel. Het vernoemen van een plein of straat en een openbare school naar Doedel zijn de andere stappen naar eerherstel meldden de leden. Het comité belegde vandaag een persconferentie in theater Unique.

Louis Doedel bracht op 28 mei 1937 onaangekondigd een bezoek aan gouverneur Kielstra. Doedel was toen voorzitter van de Volksbond. Hij wilde weten hoe het zat met het ingediende beleidsplan van de bond om de toen heersende werkloosheid aan te pakken. De gouverneur kreeg hij niet te zien. Dezelfde nacht werd Doedel opgepakt en voor 28 dagen observatie opgesloten in Wolfenbuttel. "Dit heeft geduurd tot zijn dood, 43 jaren later, zonder enige vorm van legitimiteit", gaf Wijntuin aan. "Toestemming van de procureur generaal ontbrak en ook ontbreken tot op heden de medische gegevens van Doedel tijdens zijn verblijf". Doedel werd 75 jaar.

Het comité werkt eraan om Louis Doedel in the Guiness Book of World Records opgenomen te krijgen: de langst in een psychiatrisch gevangenschap gehouden vakbondsleider ter wereld. De onthulling van het beeld zal gedaan worden door de president. De kosten voor de bronzen kop zijn door de staat betaald.