Kanhai is benieuwd naar medisch rapport gedetineerden
05 Jan 2013, 00:00
foto
Een collage van gedetineerden die zijn mishandeld.


Advocaat Irwin Kanhai zal in de loop van zaterdag arrestanten die zouden zijn mishandeld door de politie van Santodorp, opzoeken. Kanhai zal hen bijstaan. Er is contact met hem gemaakt door de familie. De raadsman zegt aan Starnieuws blij te zijn dat Onderzoek Personeelszaken al ingeschakeld is door korpschef Humphrey Tjin Liep Shie.

Voor Kanhai is het belangrijk om te weten wat het medisch onderzoek heeft opgeleverd. "Iedereen kan een verhaal vertellen over wat er is gebeurd, maar niemand kan om het rapport van de arts heen", stelt de advocaat. Hij merkt op dat het vaak voorkomt dat de politie geweld gebruikt bij het onderzoek, waardoor veroordeelden voor moord in hoger beroep vrij komen.

Verzet gepleegd
De politie heeft verklaard dat arrestanten mobiele telefoons in de cel en verdovende middelen in de cel hadden. Er werd zelfs drugs verhandeld. De politie heeft een inval gedaan. Er is verzet gepleegd, waardoor dit is gebroken. Assembleelid Amzad Abdoel (Mega Combinatie/NDP), lid van de vaste commissie van Justitie en Politie, heeft met korpschef Tjin Liep Shie over deze zaak gesproken.

Abdoel zegt aan Starnieuws dat de politie gerapporteerd heeft dat het om verzet gaat, terwijl de gedetineerden stellen dat er gewoon een actie is ondernomen. "Ik heb meer informatie gevraagd aan de korpschef en hij heeft beloofd dat er een grondig onderzoek komt en als de agenten schuldig blijken te zijn er disciplinaire maatregelen zullen komen", zegt de parlementariër. Dit heeft de korpschef ook tegen Starnieuws bevestigd.