Oud-rechter Veldema voorzitter herziening Advocatenwet
04 Jan 2013, 16:00
foto
Oud-rechter Alfred Veldema, voorzitter werkgroep herziening Advocatenwet.


Oud-rechter Alfred Veldema is voorzitter van een werkgroep die voorstellen moet doen voor de herziening van de Advocatenwet (2004). In De Nationale Assemblee is deze wet gedeeltelijk aangepast. Aangedrongen werd om een integrale wijziging.

Nu heeft het ministerie van Justitie en Politie een stap gemaakt om de Advocatenwet te herzien. In de werkgroep zullen diverse belanghebbenden zitting hebben waardoor er meer draagvlak wordt gecreëerd. De zittingsduur van de werkgroep is gesteld op zes maanden, meldt de voorlichting van Justitie & Politie.

De werkgroep moet minister Edward Belfort van Justitie en Politie adviseren over de herziening van de Advocatenwet en voorstellen doen tot eventuele wijzigingen van deze wet. Waarnemend directeur Inez Huijzen-Sedney installeerde de commissie namens de minister.