EU-projecten niet in gevaar bij vertrek uit Suriname
04 Jan 2013, 02:00
foto
Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken


Ontwikkelingsprojecten en andere door de Europese Unie (EU) gefinancierde programma's lopen geen gevaar en zijn niet onderhevig aan het vertrek van de Europese Commissie uit Suriname. Het terugroepen van haar permanente vertegenwoordiging is een intern en puur Europese aangelegenheid die alles te maken heeft met bezuinigingen door de financiële crisis in Europa.

Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken zegt aan Starnieuws dat de bezuinigingsmaatregel geldt voor de zogeheten ACP-landen, de vroegere koloniën van Europa, waar er vaste vertegenwoordigingen zijn. “In elk geval heeft het vertrek van de Europese Commissie uit ons land helemaal niets te maken met een eventueel verstoorde relatie met Suriname en worden alle projecten en gemaakte afspraken normaal voortgezet”, zegt Lackin.

Basis in Guyana
Volgens Lackin worden in plaats van ambassades in elk land, regionale vertegenwoordigingen aangewezen. Het diplomatieke contact tussen Europa en de Caribische regio zal voortaan plaatsvinden vanuit Georgetown (Guyana). Volgens Lackin is voor Guyana gekozen omdat de EU daar eerder dan in Suriname haar regionaal kantoor heeft geopend. Alle diplomatieke afspraken en missies zullen van daaruit worden ondernomen. De vaste Europese vertegenwoordiger in Guyana is Robert Kopecky, die vanuit Brussel naar Georgetown is gemuteerd.

De minister deelt mee dat over de regionale vertegenwoordiging ruim van te voren alle afspraken gemaakt zijn met Suriname. Lackin zegt dat het besluit van de EU om uit Suriname te vertrekken al langer dan een jaar aan hem is meegedeeld. Ook de redenen zijn meegedeeld. Dat zou officieel zijn gedaan door de vertegenwoordiging van de Europese Unie in Suriname. Ook andere internationale vertegenwoordigingen volgen deze methode. Zo zal ook de regionale vertegenwoordiging van de UNDP (Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties) in Trinidad worden gevestigd. Of de vertegenwoordiging van de UNDP uit Suriname vertrekt, is niet duidelijk. Lackin zegt alleen maar te willen aangeven dat overal en zeker in Europa deze bezuinigingsmaatregel wordt gehanteerd.