Vernieuwing basisscholen los van pedagogische instituten
04 Jan 2013, 04:00
foto


De vernieuwingen die worden doorgevoerd op de pedagogische instituten staan los van de vernieuwingen die binnen het Basic Education Improvement Program (BEIP), worden doorgevoerd in het basisonderwijs. In een persbericht van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov), legt programmamanager van het BEIP, André Kamp uit hoe het precies zit.

“Als onderdeel van het Minov werkt BEIP aan de vernieuwing van het basisonderwijs. Het traject dat echter moet leiden tot vernieuwing van de pedagogische instituten wordt uitgevoerd door het Programma Effectievere Scholen in Suriname (Progress). Dit is een samenwerking tussen het Minov en de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB). “

Nieuw curriculum voor 3e leerjaar
Dit schooljaar wordt op de basisschool het nieuw curriculum voor het 3de leerjaar, de huidige 1ste klas van het basisonderwijs, doorgevoerd. In 2011 is het nieuw Speelwerkplan voor Kleuter A en B, nu leerjaar 1 en 2, geïntroduceerd. In januari 2013 zullen alle leerlingen van leerjaar 3 van het basisonderwijs voor het eerst met de nieuwe methode gaan werken.

De nieuwe methode sluit aan op het Speelwerkplan van het kleuteronderwijs. Leerjaar 3 bestaat uit de volgende leergebieden: rekenen, taal, OJW (oriëntatie op jezelf en de wereld), KCE (kunst- en cultuureducatie) en bewegingsonderwijs. Alle vijf leergebieden zijn geheel vernieuwd. Voor een succesvolle invoering van het nieuw curriculum voor leerjaar 3 is er een trainingstraject uitgewerkt door BEIP.

Trainingen voor leerkrachten
Ontwikkelaars, pedagogen, vakdocenten, leerkrachten en schoolleiders van het basisonderwijs, relevante afdelingen van het Minov, de pedagogische instituten, het Instituut voor de Opleiding van Leraren en het Medisch Opvoedkundig Bureau worden getraind. In november 2012 is er een mastertraining verzorgd in de leergebieden Taal en Rekenen, OJW en KCE. De leerkrachten van leerjaar 3 zijn in december 2012 getraind. Deze maand worden schoolleiders en andere belanghebbenden getraind.

Het is een misvatting als gesteld wordt dat de laatstejaarsstudenten van de instituten niet in staat zullen zijn om te werken met het nieuwe curriculum. Dit omdat zij pas in het schooljaar 2013/2014 eventueel ingezet kunnen worden als hospitant. Er is voldoende tijd voor deze groep om een inhaalslag te maken, staat in het persbericht.