Amafo wil meer bekendheid geven aan brailleschrift
03 Jan 2013, 13:30
foto
De braillemachine


Minister Alice Amafo van Sociale Zaken & Volkshuisvesting wil meer aandacht besteden aan het brailleschrift. Vrijdag is het Wereld Brailledag. “Mensen met een visuele beperking zijn niet over het hoofd te zien”, zegt Amafo. Zij wijst op de enorme mogelijkheden die het brailleschrift biedt. Dit is belangrijk voor integratie en participatie in de gemeenschap voor mensen met een visuele beperking.

De minister is van plan samen met de doelgroep een actie te voeren om meer bekendheid te geven aan het brailleschrift zodat eenieder met een visuele beperking bekend wordt hiermee. Nagegaan zal worden of deze doelgroep bekend is met het brailleschrift. Hierna komt het ministerie met een stappenplan om het belang van dit schrift uit te leggen aan mensen met een visuele beperking.

Emancipatie en participatie
De minister heeft zich verdiept in de materie en geeft in een persbericht aan dat het brailleschrift te maken heeft met emancipatie, integratie van slechtzienden en blinden om te participeren in de gemeenschap.
Louis Braille is de bedenker van het internationaal gebruikte systeem om met de tastzin te kunnen lezen en schrijven. In 1824 introduceerde hij de zogenaamde methode van geschreven woorden en muziek door het gebruik van puntjes, het brailleschrift. De vechtlust die Louis Braille bezat heeft ertoe geleid dat hij van grote betekenis werd voor mensen met hetzelfde lot als hem. Hij raakte namelijk als kind blind door een ongeluk. Logischerwijs noemt men dit in de volksmond het Braille-systeem, dat officieel internationaal werd erkend als blindentaal in 1932.

Het brailleschrift levert tot op de dag van vandaag een belangrijke bijdrage aan de emancipatie van blinden en slechtzienden in de samenleving. Het thema van het jaar is: 'Ziende(er) ogen op weg'.
Dankzij het brailleschrift werden mensen met een visuele beperking in staat gesteld om beter te leren, communiceren en kwamen ze uit hun isolement. In Suriname is de Nationale Stichting Blindenzorg Suriname het bekendste instituut dat zich inzet ten behoeve van deze doelgroep. Zelfstandigheid van de mens met een visuele beperking is een van de doelen die wordt nagestreefd voor de mens met een visuele beperking.