BvL en Fols kijken uit naar onderhandeling met regering
02 Jan 2013, 09:00
foto
Marcelino Nerkust (Fols) en Wilgo Valies (BvL)


De Bond van Leraren (BvL) en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) kijken al in de eerste week van 2013 uit naar een uitnodiging van de regering om te praten over het aanpassen van hun secundaire voorwaarden. Het gaat om het aanpassen van de partiële onkosten vergoeding voor permanente educatie.

BvL-voorzitter Wilgo Valies zegt aan Starnieuws dat bij het uitblijven van die uitnodiging hij nu niet kan garanderen of de start van het schooljaar normaal zal plaatsvinden. Fols-president Marcelino Nerkust zegt daarover nog geen uitspraak te kunnen doen, omdat het bij de Fols niet om een bond gaat maar om een federatie.

Overleg met leden
Beide leerkrachten organisaties hebben besloten al meteen in de eerste week van het nieuwe jaar met hun leden bijeen te komen om de draad op te pakken. De regering heeft eerder toegezegd te willen onderhandelen maar heeft tot nu toe de daad niet bij het woord gevoegd. Een geplande protestactie van de onderwijsgevenden werd afgeblazen omdat de leerkrachten zich niet massaal hebben aangemeld voor een bijeenkomst om de actie voor te bereiden.

Zowel Valies als Nerkust zeggen dat binnen hun gelederen het bewustzijn verstevigd moet worden dat gekozen moet worden voor duurzame oplossingen. Vooral onder jonge leerkrachten ontbreekt het aan strijdvaardigheid. De vakbondsleiders stellen dat zij het afgelopen jaar al hun medewerking hebben gegeven aan de aangekondigde hervormingsplannen van de regering voor het onderwijs.

Niet ontevreden
Valies zegt niet ontevreden te zijn over hoe de regering is omgesprongen met het onderwijs. “Er is gezorgd voor hervormingen, aanpassingen in het senioren onderwijs, er zijn nieuwe leermiddelen aangeschaft en zijn er ook gebouwen en lokalen bijgekomen. Maar het onderwijs valt en staat niet daarmee. Daar staat de leerkracht centraal. Aan verbetering van de kwaliteit van de leerkrachten is niets gedaan”, zegt Valies.

Over de verrichtingen van de Taskforce onderwijs zijn de vakbondsleiders ook tevreden. Volgens Valies heeft Taskforce voorzitter Eddy Jozefzoon zich behoorlijk ingezet. “In 2013 moet anders gekeken worden naar de leerkracht. Zij behoren samen met de politie en de verpleegkundigen tot de onvoorspelbare beroepen, waar je niet van te voren weet wat je te wachten staat in het werk”, zegt Nerkust. Zonder het incident waarbij een leerkracht letsels heeft toegebracht aan een leerling goed te willen praten, zegt Nerkust dat anderzijds leerlingen onvoorspelbaar zijn en er hard gewerkt moet worden aan de leerkracht hoe in moeilijke situaties op te treden.

Samenwerking minister
Over de samenwerking met minister Shirley Sitaldin zijn Nerkust en Valies ontevreden. Volgens hen heeft de minister geen ruimte ingebouwd om met de bonden structureel van gedachten te wisselen over onderwijs problemen. “Ik heb nog nooit een uitnodiging van deze minister gekregen”, zegt Nerkust. Beide vakbondsleiders zeggen dat in hun strijd om lotsverbetering Sitaldin nooit iets van zich heeft laten horen.

Naast werken aan de kwaliteit en de onderhandelingen met de regering voor het aanpassen van de partiële vergoeding, zegt Valies dat de status van het leraarschap steeds verder omlaag gaat. Er treedt vergrijzing op terwijl de belangstelling van jongeren voor het beroep steeds minder wordt. “Het dreigt ook al een vrouwenberoep te worden, wat mogelijk een verkeerd imago is dat vrouwen alleen goed zijn om les te geven, wat weer een miskenning van het beroep is”, zegt Valies. De beide leiders zeggen echter hoopvol gestemd te zijn voor het nieuwe jaar en hopen dat de regering snel inhoud geeft aan haar belofte om te praten over de secundaire voorwaarden van de leerkrachten.

Saturday 23 June
Friday 22 June
Thursday 21 June