VP trekt aanvullende begroting Buitenlandse Zaken in
20 Dec 2012, 15:10
foto
Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. (Beeld: Live streaming DNA)


De openbare vergadering van De Nationale Assemblee, waarin elf aanvullende begrotingen worden behandeld, is vier uren later begonnen en is weer geschorst. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons deelde mee dat de huishoudelijke vergadering uitgelopen is. Daarnaast waren twee eindverslagen nog niet binnen. Ze begon toch met de behandeling, wat vragen opriep van de Nieuw Front fractieleider Radjkoemar Randjietsingh en vicevoorzitter Ruth Wijdenbosch.

Simons deelde mee dat twee eindverslagen er nog niet zijn omdat de oppositie als strategie heeft deze niet te tekenen. Gewacht wordt tot er coalitieleden die deel uitmaken van de commissie van rapporteurs, er zijn om deze te tekenen. Vooral de suppletoire begroting van Buitenlandse Zaken is omstreden. De regering wil de post 'Aankoop van panden voor diverse buitenlandse vertegenwoordigingen' van SRD 2 miljoen verhogen naar SRD 26.882.000. Het Nieuw Front vindt dit geldverspilling om nu een pand in Parijs te kopen voor ruim euro 7.8 miljoen.

Intrekken
Nog vóór de regering aan het woord kwam, deelde vicepresident Robert Ameerali mee dat de regering deze suppletoire begroting intrekt. Hij merkte op dat dit kan, gezien de vergevorderde tijd dit jaar. Het gaat om de begroting van 2012 waarvoor de regering op de valreep nog aanvullingen vraagt. Ameerali wil ook een post bij het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling in mindering brengen.

Guno Castelen (Nieuw Front/SPA) wees tijdens een punt van orde er op dat de vicepresident niet mondeling een ontwerpwet kan intrekken, die door president Desi Bouterse is ingediend. Technisch moet het staatshoofd deze intrekken. Simons zei dat er inderdaad technisch een andere weg bewandeld moet worden. Zij heeft de vergadering op verzoek van Castelen geschorst. Deze werd om 15:17 hervat. De ontwerpbegroting wordt schriftelijk ingetrokken door de president. Het schrijven moet De Nationale Assemblee nog ontvangen.