Suriname gaat beheer overheidsuitgaven hervormen
10 Dec 2012, 04:00
foto


Met een lening van US$ 20 miljoen dollar van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) gaat Suriname het beheer van zijn overheidsuitgaven hervormen. Het hervormingsproces moet de economische basis van het land diversifiëren, het groeipotentieel verhogen en armoede verlichten.

Om deze plannen te bereiken moet er een infrastructuur worden gecreërd voor een moderne, inclusieve en concurrerende economie. Een doeltreffende planning, het beheer, de uitvoering en de controle van de openbare middelen zijn daarbij noodzakelijk.

Dit programma zal naar verwachting de kwaliteit, doelmatigheid en doeltreffendheid van de beheerssystemen van de overheidsuitgaven zoals openbare investeringen, overheidsopdrachten, het beheer van de overheidsfinanciën en de audit en controle, verbeteren. Op het gebied van de publieke investeringen, is het programma gericht op het verbeteren van de groeibijdrage van de investeringen in overeenstemming met de beleidsdoelstellingen, met behoud van de fiscale en schuldpositie. Dit omvat een sterker regelgevend kader, moderne hulpmiddelen voor het publieke investeringscyclus, en opleiding van ambtenaren in overheidsinvesteringen.

Bij openbare aanbestedingen, zal het programma leiden tot meer waar voor uw geld, kwaliteit van de uitgaven, concurrentie en transparantie in de aanbestedingsprocedure. Dit omvat de invoering van moderne instrumenten en praktijken, met inbegrip van een functionele aanbesteding portal.

De US$ 20 miljoen lening is de tweede in een reeks van op beleidsprogramma gebaseerde leningen die de IDB heeft goedgekeurd voor de hervorming van de overheidsuitgaven van Suriname. In december vorig jaar is de eerste goedgekeurd. De lening heeft een looptijd van 20 jaar met een aflossingsvrije preiode van 5,5 jaar en een variabele rente.