Lim A Po garandeert kwaliteit overgenomen school
02 Oct 2012, 12:00
foto


De hoge school Inholland Suriname staat nu volledig onder beheer van het FHR Lim A Po Institute for Social Studies. Met het tekenen van de protocollen heeft Inholland Suriname maandagavond afscheid genomen als beheersinstituut. Directeur Hans Lim A Po van FHR, stelt dat de zeggenschap van het FHR gekoppeld is aan absolute kwaliteit van het onderwijs dat op de hoge school zal worden gegeven.

De opleiding wordt de onderbouw van het FHR Institute. Onvoorwaardelijk bij de overname en verdere samenwerking met Inholland, geldt voor Lim A Po dat de kwaliteitswaarborging gebaseerd moet zijn op internationale accreditatie van de opleidingen, integratie van bedrijfsvoering en onderwijs en verzelfstandiging van de samengevoegde instellingen.

Accreditatie
Lim A Po deelt mee dat de vereiste accreditatie op zich geen probleem, maar wel de onzekerheden over het functioneren van het accreditatie orgaan (Nova) sinds 2008. Hij hoopt dat hiermee eindelijk die onzekerheid wordt weggenomen en een echt begin wordt gemaakt met de noodzakelijke ordening van het hoger onderwijs. Lim A Po wil niet dat er een leemte ontstaat in de externe kwaliteitswaarborging van het FHR Institute. Bij de gesprekken met InHolland heeft hij dan ook voorop gesteld niet te willen werken met een Nederlands ‘double degree’ programma. Dat is volgens hem te omslachtig, heeft hoge kosten en is onvoorspelbaar. Er is daarom gekozen voor en externe kwaliteitswaarborging.

De integratie van de bedrijfsvoering van de beide instellingen (FHR en Inholland) moet leiden tot verhoging van de effectiviteit en efficiëntie. De integratie van het onderwijs bachelor naar masters moet volgens Lim A Po op elkaar zijn afgestemd om de doorstroom te vergemakkelijken. Het gaat niet alleen om inhoudelijke afstemming maar ook om de introductie van nieuwe opleidingen op bachelor niveau in Public Management en Law en op masters niveau nieuwe opleidingen in Accountancy, Gezondheidszorg en sociale en culturele studies.

Verzelfstandiging
Om de continuïteit van de samengevoegde instellingen te garanderen vindt Lim A Po dat er sprake moet zijn van verzelfstandiging. Er zal daarom en grote mate van betrokkenheid van de samenleving nodig zijn om de toekomst van de instelling te bepalen. Lim A po zegt dat verantwoordelijkheid voor hoger onderwijs vanuit vooral de overheid een zorgverplichting is. Hij wijst er op dat dit soort instituten ontstaan vanuit het maatschappelijke middenveld, het vermogen hebben uit te groeien tot belangrijke steunpilaren voor de vooruitgang van andere sectoren van de samenleving.

Lim A po zegt dat wanneer aan al deze voorwaarden worden voldaan al in 2015 het platform zal zijn gelegd voor de doorgroei van samengevoegde instellingen tot een ‘State of the art’ instituut voor hoger onderwijs op bachelor en masters niveau. Voorzitter Doekle Terpstra van het college van bestuur Inholland merkte op dat de overname en samenwerking met FHR Lim A Po ervaren wordt als een cadeau in de schoot geworpen.

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May