Meertaligheid, een rijkdom voor Suriname
18 Sep 2012, 17:30
foto
Leatitia Seymonson, Rika Echteld en Urmia van Leeuwaarde. (Foto: Nederlandse Taalunie)


Meertaligheid is op Surinaamse scholen niet louter een probleem; het is een kapitaal. Tot die conclusie komen Tilburgse wetenschappers na een onderzoek dat ze uitvoerden in opdracht van de Nederlandse Taalunie. Het rapport werd aangeboden aan onderwijsminister Shirley Sitaldin en de aanbevelingen van de onderzoekers worden meegenomen naar een nieuw Onderwijsplan van de Taalunie.

Het rapport Meertaligheid in het onderwijs in Suriname is het resultaat van een onderzoek naar praktijken, ervaringen en opvattingen van leerlingen en leerkrachten. Het brengt in kaart welke talen kinderen in Suriname het beste, het liefste en het meeste spreken en hoe leerkrachten denken over meertaligheid in het onderwijs.

Rijkdom
Dat leerlingen met verschillende thuistalen op school in één Nederlandstalige klas terechtkomen, zou een probleem kunnen zijn, geven de onderzoekers toe. Maar na een uitgebreide bevraging op alle Surinaamse scholen komen Sjaak Kroon en Kutlay Yağmur tot de vaststelling dat leerkrachten dit creatief oplossen, door naast het Nederlands ook hulptalen te gebruiken als dat nodig is. De onderzoekers benadrukken dat meertaligheid een rijkdom is en stellen voor dat de school daarop voortbouwt, meldt de Nederlandse Taalunie in een persbericht.

Het rapport werd aangeboden aan minister Sitaldin door de werkgroep Meertaligheid van het Taalunieplatform Onderwijs Suriname waarin Rika Echteld, Urmia van Leeuwaarde en Leatitia Seymonson zitting hebben. Van het rapport verschijnt binnenkort een samenvatting in de vorm van een brochure. De minister beloofde dat het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling de brochure zal verspreiden onder alle deelnemende scholen, bibliotheken en andere belangstellenden.
Het rapport is te lezen op de website van de Nederlandse Taalunie.