Nederlandse Taalunie prikkelt interesse jongeren
15 Sep 2012, 01:00
foto


De Nederlandse Taalunie wil met creativiteit de interesse van jongeren prikkelen voor het Nederlands. Jongeren vinden de Nederlandse taal zo vanzelfsprekend dat ze er niet veel over nadenken. Maar met creatieve uitingen zoals muziek, cabaret of taalspelletjes kan hun belangstelling wel degelijk geprikkeld worden. Dat blijkt uit een onderzoek. Een Taaluniedelegatie overhandigde het rapport vrijdag aan Shirley Sitaldin, minister van Onderwijs en Volksontwikkeling.

De Nederlandse Taalunie heeft eind 2010 (tijdens de top ‘Nederlands, wereldtaal’ in Brugge) besloten om jongeren actief te betrekken bij haar beleid. Daarop zijn, bij wijze van een begin, enkele kleinschalige onderzoeken via de sociale media (online enquêtes via de Facebookpagina van jongerensite DWVDNT) uitgevoerd. Dit meldt de Nederlandse Taalunie in een persbericht.

Willen meer weten
Om erachter te komen hoe jongeren zélf tegen participatie aankijken is besloten om een kwalitatief onderzoek te doen in Nederland, Vlaanderen, Suriname en op Aruba. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de jeugdraden en -parlementen van Nederland, Vlaanderen, Suriname en Aruba. Er werden gesprekken gevoerd met groepen jongeren tussen de 15 en 24 jaar.

Zij gaven hun mening over de Nederlandse taal en over de Nederlandse Taalunie. Daarbij spraken ze over zaken als taalgebruik, taalvariatie, straattaal en onderwijs. Jongeren willen meer ruimte voor creativiteit in de lessen Nederlands, zo blijkt onder meer. Ook willen ze meer leren over de geschiedenis van het Nederlands. Jongeren vinden de Nederlandse taal zo vanzelfsprekend dat ze er niet veel over nadenken. Maar met creatieve uitingen in het Nederlands, zoals muziek, cabaret of taalspelletjes, kan hun belangstelling wel degelijk geprikkeld worden. Dat blijkt uit de gesprekken.

Conclusies
Een bloemlezing van de conclusies voor Surinaamse jongeren:
Jongeren vinden de Nederlandse taal erg moeilijk, vooral het gebruik van lidwoorden.
De meertaligheid van Suriname zien jongeren als positief.
Jongeren vinden dat Surinamers beter en mooier Nederlands spreken.
Thuis spreken Surinaamse jongeren ook vaak hun eigen taal.
Jongeren hechten waarde aan juiste spelling.
Surinaamse jongeren zien sms-taal als een gevaar.
Surinaamse jongeren waarderen het gebruik van Engelse woorden in het Nederlands.
Taal bepaalt sterk de identiteit van jongeren in Suriname door smeltkroes van culturen.
De invloed van de Engelse taal is geen probleem.
Humor is minder grappig in het Nederlands.
Surinaamse jongeren waarderen poëzie en liedjes.
Surinaamse jongeren houden van lezen, vooral stripverhalen en het nieuws.